Riksdagen tillsätter en egen utredning om LVU

Regeringen presenterade i mars den så kallade Lilla-Hjärtat utredningen, som innehöll förslag om stärkta rättigheter för barn som tvångsvårdas enligt LVU. Riksdagen var dock inte nöjd med utredningens förslag och har därför tillsatt en egen utredning med samma syfte. Den så kallade Lex-lilla hjärtat utredningen presenterades den 10 mars. Det är en utredning som regeringen…

Läs mer

Vad är dödsbo samt arvskifte? – Advokatbyrån berättar

Tillgångarna och skulderna ska redovisas och sammanställs skriftligt genom en bouppteckning. Det är viktigt att bouppteckningen upprättas och går till på rätt sätt för att undvika möjliga konflikter och praktiska problem. Samtliga delägare av dödsboet ska kallas till ett möte och tillgångar och skulder ska redovisas på rätt sätt. Den dag bouppteckningen skrivs under kallas…

Läs mer

Vi utreder vad en boutredningsman samt vad ett dödsbo är

Boutredningsman

När en person avlider är det trots sorgen mycket praktisk saker som anhöriga behöver ordna. En avliden persons tillgångar och skulder utgör ett dödsbo och är en juridisk person. När en person avlider ska de efterlevande ta hand om dödsboet. Delägarna av dödsboet är efterlevande make eller maka, arvingar och testamentstagare. Dödsboet existerar fram till…

Läs mer