Familjerätt - Barnets bästa ska alltid sättas i det första rummet

De flesta av oss kommer någon gång i kontakt med familjerätten, som är ett samlingsnamn för alla juridiska frågor som rör familjen. Skilsmässor, vårdnad av barn, äktenskap, samboskap, bouppteckning och mycket mer ryms under begreppet.

Vi guidar dig genom den juridikiska processen

Vid en separation blir bostaden ofta en källa till mycket oro och konflikter. Alltifrån vem som ska bo kvar till om sommarstugan ska säljas kan leda till diskussioner. När all egendom ska fördelas och beslut kring var dina barn ska bo finns våra advokater i Stockholm där och bistår dig med all rådgivning.

guidar dig genom familjerätt

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
kontakt-familjerätt
rättegång familjerätt advokater

Mer information inom skilsmässor samt bodelningar.

Du kan komma och besöka oss för hjälp med er bodelning, umgängesavtal, bättre rätt till bostaden eller annan fråga som hör till din skilsmässa. Vi kan utifrån vår långa erfarenhet bistå med värdefull juridisk rådgivning. I en infekterad och konfliktfylld skilsmässa eller separation finns vi där vid din sida och sköter all kommunikation med motparten såväl innan som under en domstolsprocess.


De flesta vårdnadshavare som inte kommer överens efter en skilsmässa behöver stöd med att komma fram till en fungerande lösning för barnens boende och umgänge. När det gäller vårdnaden anses gemensam vårdnad vara bäst för barnen under förutsättning att vårdnadshavarna kan samarbeta någorlunda konfliktfritt. I vissa fall kan ena vårdnadshavaren få ensam vårdnad men det är mindre vanligt. Utgångspunkten är vårdnadshavarnas samarbetsförmåga och vad som anses vara barnens bästa.

Mer information  om detta på vår startsida

Hemförsäkring och rättshjälp hjälper till med kostnader

I många fall finns det gott om hjälp att få. Den generella regeln är att man ska nyttja rättsskyddet i hemförsäkringen de gånger ekonomisk hjälp behövs i en rättslig tvist. Rättsskydd ingår i de flesta hemförsäkringar, men även i villa- och fritidshusförsäkringar. Det är ett försäkringsskydd som innebär att försäkringsbolaget kan betala en stor del av kostnaderna.


Mellan olika försäkringsbolag varierar villkoren för rättsskydd. Det är därför viktigt att kontrollera hur det egna försäkringsbolagets regler ser ut för den aktuella försäkringen. Täcker hemförsäkringen inte rättsskydd kan du ansöka om rättshjälp från staten. Rättshjälp är ett skyddsnät för de som inte har rättsskydd. Rättshjälpsmyndigheten eller en domstol (exempelvis tingsrätten) kan bevilja rättshjälp.

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.