Familjerätt Stockholm - Advokatbyrån Sörmdal AB

Har du hamnat i en situation då du behöver en advokat/jurist?
Vi är en prestigelös advokatbyrå med stort engagemang. Med individen i centrum tar vi oss an ett brett spektrum av juridiska frågor. Vi företräder dig i familjerättsliga frågor såsom vårdnad, boende och umgänge med barn. Vi företräder dig även när du behöver överklaga ett beslut eller dom såsom uppehållstillstånd och uppsägning av hyresavtal. Vi är ditt ombud i domstolsprocessen.

Vi skriver även avtal såsom samboavtal, äktenskapsförord och testamente. Kontakta oss för att få ett korrekt juridiskt dokument. På Familjerätt Stockholm - Advokatbyrån Sörmdal arbetar vi för att alltid göra vårt yttersta för våra klienter. Vi är djupt engagerade i vårt juridiska arbete samt våra åtaganden.

Sörmdal driver en ansvarsfull advokatbyrå med kreativa jurister verksamma inom familjerätt.

familerätt-stockholm-133

Kontakta oss

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
familjerättsormdal1

Våra jurister erbjuder kostnadsfri FAMILJERÄTTSLIG rådgivning

Vi hjälper privatpersoner och småföretag med rättsliga frågor. Många ärenden faller inom familjerätten dvs. juridik som har med familjen att göra. Familjerätten rör människors familje-och privatliv. Ombudet har stor insyn i många människors familjeliv och kan rådgöra för den bästa lösningen för dig och din familj. Resultatet av några juridiska rådgivningstimmar eller domstolsprocess har en stor inverkan för hur privatlivet kommer att te sig för en lång tid framöver. Med vår erfarenhet och engagemang kan du förvänta dig att vi gör vårt yttersta för din sak.

Vi åtar oss även en del affärsjuridiska uppdrag. Kontakta juristerna så bokar vi in ett möte på vårt kontor i Stockholm för att gå igenom din situation. Vi sätter oss in i hur ditt ärende ser ut, gör en bedömning av alternativen och hittar den bästa lösningen för dig. Advokatbyrån Sörmdal granskar och upprättar avtal.

Vi guidar dig genom familjerätten

Att förlora vårdnaden innebär inte att du förlorar rätten till att att umgås med ditt barn. Allt detta kan vi på Familjerätt Stockholm - Advokatbyrån Sörmdal guida dig igenom. En stor del av familjerättsliga ärenden handlar om att trygga en säker framtid för sig själv och de du står allra närmast. Juristens arbete under upprättningen av äktenskapsförord, gåvobrev, testamente, samboavtal och andra familjerättsliga avtal kan vi mer än gärna bistå med hjälp.

Samboavtal handlar ofta om ägandet av den gemensamma bostaden. Många människor känner sig trygga i sin samborelation och väljer att inte gifta sig. I det vardagliga livet finns ingen skillnad men så är inte fallet när det gäller juridiken. Äktenskapsbalken reglerar förhållandet mellan gifta par. Sambolagen som är mycket mindre omfattande reglerar förhållandet mellan sambos. Skillnaden gör sig påmind först när en av makarna avlider eller vill skilja sig. Kontakta oss om du är gift och vill göra en bodelning under äktenskapet, vill skriva ett äktenskapsförord eller funderar på att skilja dig så hjälper vi dig. Kontakta oss om du är sambo och vill få en ökad trygghet för framtiden med hjälp av samboavtal. Vi har även en filial i Uppsala där jobbar juristerna med en stor passion samt glädje för mer information klicka här

familerätt-stockholm-132

kontaktformulär

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.
Vi sätter alltid klientens intressen i fokus

Familjerätt är ett rättsområde som innefattar flera delområden som till exempel barn; vårdnad om barn, umgänge med barn och barns boende. Vi finner även äktenskapsförord, bodelning, testamente, arv, samboavtal och bodelningar som delområden. Inom familjerätten arbetar vi företrädesvis med processer om vårdnad om barn, umgänge med barn och barnens boende. Jag företräder en förälder som hamnat i en tvist med den andra föräldern. Ibland är det möjligt att finna en lösning i samförstånd men i andra fall är det nödvändigt att vända sig till en domstol och väcka åtal. I nära anslutning till rättsområdet familjerätt finns det förvaltningsrättsliga områden, frågor om vård med stöd av LVU, lagen om vård av unga. Socialtjänsten kan ibland besluta om omedelbar omhändertagande av barn och tvångsvård. Vid dessa fall företräder vi föräldrarna gentemot socialtjänsten.

JAG SKA SEPARERA MED MIN SAMBO, KAN NI GÖRA BODELNINGEN?

Ja, vi kan bistå med upprättande av bodelning enligt sambolagen.

HUR GÖR JAG FÖR ATT BEGÄRA JÄMKNING AV TESTAMENTE?

Då behöver du väcka talan i domstol, vi kan företräda dig i domstolen.

KAN NI VARA OMBUD I ÄRENDEN OM LVU?

Sörmdal åtar sig uppdrag som advokat i LVU-ärenden.

Läs gärna våra blogginlägg

Vad är dödsbo samt arvskifte? – Advokatbyrån Sörmdal berättar

Av William

Tillgångarna och skulderna ska redovisas och sammanställs skriftligt genom en bouppteckning. Det är viktigt att bouppteckningen upprättas och går till på rätt sätt för att undvika möjliga konflikter och praktiska problem. Samtliga delägare av dödsboet ska kallas till ett möte och tillgångar och skulder ska redovisas på rätt sätt. Den dag bouppteckningen skrivs under kallas…

Läs mer

Vi utreder vad en boutredningsman samt vad ett dödsbo är

Av William

När en person avlider är det trots sorgen mycket praktisk saker som anhöriga behöver ordna. En avliden persons tillgångar och skulder utgör ett dödsbo och är en juridisk person. När en person avlider ska de efterlevande ta hand om dödsboet. Delägarna av dödsboet är efterlevande make eller maka, arvingar och testamentstagare. Dödsboet existerar fram till…

Läs mer

Familjerätt Stockholm

Var god ange ditt namn.
Var god ange ett giltigt telefonnummer.
Var god ange ett meddelande.

VANLIGA FRÅGOR OCH SVAR


Här hittar du svar på vanligt förekommande frågor