Familjerätt Stockholm – Protect Juristbyrå

Familjerätt Stockholm - Protect Juristbyrå Har du hamnat i en situation då du behöver en jurist? Kontakta oss! Vi är en prestigelös juristbyrå med stort engagemang. Med individen i centrum tar vi oss an ett brett spektrum av juridiska frågor.  Vi företräder dig i familjerättsliga frågor såsom vårdnad, boende och umgänge med barn.  Vi företräder dig även när du behöver överklaga ett beslut eller dom såsom uppehållstillstånd och uppsägning av hyresavtal. Vi är ditt ombud i domstolsprocessen. Vi skriver även avtal…

Familjerätt Stockholm - Protect Juristbyrå

Har du hamnat i en situation då du behöver en jurist? Kontakta oss! Vi är en prestigelös juristbyrå med stort engagemang. Med individen i centrum tar vi oss an ett brett spektrum av juridiska frågor.  Vi företräder dig i familjerättsliga frågor såsom vårdnad, boende och umgänge med barn.  Vi företräder dig även när du behöver överklaga ett beslut eller dom såsom uppehållstillstånd och uppsägning av hyresavtal. Vi är ditt ombud i domstolsprocessen.

Vi skriver även avtal såsom samboavtal, äktenskapsförord och testamente. Kontakta oss för att få ett korrekt juridiskt dokument. På Familjerätt Stockholm- Protect Juristbyrå arbetar vi för att alltid göra vårt yttersta för våra klienter. Vi är djupt engagerade i vårt juridiska arbete samt våra åtaganden.

Familjerätt Stockholm - Protect Juristbyrå ger rådgivning till privatpersoner och småföretag

Vi hjälper privatpersoner och småföretag med rättsliga frågor. Många ärenden faller inom familjerätten dvs. juridik som har med familjen att göra. Familjerätten rör människors familje-och privatliv. Ombudet har stor insyn i många människors familjeliv och kan rådgöra för den bästa lösningen för dig och din familj. Resultatet av några juridiska rådgivningstimmar eller domstolsprocess har en stor inverkan för hur privatlivet kommer att te sig för en lång tid framöver. Med vår erfarenhet och engagemang kan du förvänta dig att vi gör vårt yttersta för din sak.

Vi åtar oss även en del affärsjuridiska uppdrag. Kontakta oss så bokar vi in ett möte på vårt kontor i Stockholm för att gå igenom din situation. Vi sätter oss in i hur ditt ärende ser ut, gör en bedömning av alternativen och hittar den bästa lösningen för dig.

Protect Juristbyrå granskar och upprättar avtal. Vi erbjuder även konsulttjänster inom Compliance för att möta Finansinspektionens och Konsumentverkets krav. Vi erbjuder juridiska tjänster för tillståndsprövningar"

Ditt namn (obligatorisk)

Din epost (obligatorisk)

Ämne

Ditt meddelande

Protect Juristbyrå verksam inom familjerätt i Stockholm

Familjerätt är ett rättsområde som innefattar flera delområden som till exempel barn; vårdnad om barn, umgänge med barn och barns boende. Vi finner även äktenskapsförord, bodelning, testamente, arv, samboavtal och bodelningar som delområden. Inom familjerätten arbetar jag företrädesvis med processer om vårdnad om barn, umgänge med barn och barnens boende. Jag företräder en förälder som hamnat i en tvist med den andra föräldern. Ibland är det möjligt att finna en lösning i samförstånd men i andra fall är det nödvändigt att vända sig till domstol och väcka åtal. I nära anslutning till rättsområdet familjerätt finns det förvaltningsrättsliga områden, frågor om vård med stöd av LVU, lagen om vård av unga. Socialtjänsten kan ibland besluta om omedelbar omhändertagande av barn och tvångsvård. Vid dessa fall företräder jag föräldrarna gentemot socialtjänsten.

Protect Juristbyrå guidar dig genom familjerätten

Att förlora vårdnaden innebär inte att du förlorar rätten till att att umgås med ditt barn. Allt detta kan vi på Familjerätt Stockholm- Protect Juristbyrå guida dig igenom. En stor del av familjerättsliga ärenden handlar om att trygga en säker framtid för sig själv och de du står allra närmast. Under upprättningen av äktenskapsförord, gåvobrev, testamente, samboavtal och andra familjerättsliga avtal kan vi dela med oss av vår expertis.

Samboavtal handlar ofta om ägandet av den gemensamma bostaden. Många människor känner sig trygga i sin samborelation och väljer att inte gifta sig. I det vardagliga livet finns ingen skillnad men så är inte fallet när det gäller juridiken. Äktenskapsbalken reglerar förhållandet mellan gifta par. Sambolagen som är mycket mindre omfattande reglerar förhållandet mellan sambos. Skillnaden gör sig påmind först när en av makarna avlider eller vill skilja sig. Kontakta oss om du är gift och vill göra en bodelning under äktenskapet, vill skriva ett äktenskapsförord eller funderar på att skilja oss så hjälper vi dig. Kontakta oss om du är sambo och vill få en ökad trygghet för framtiden med hjälp av samboavtal.

Protect driver en ansvarsfull byrå med spetskompetenser inom familjerätt.
Ring oss för 15 minuters kostnadsfri rådgivning.
Familjerätt Stockholm – Protect Juristbyrå AB

Protect Juristbyrå AB besitter god kunskap och erfarenhet inom humanjuridik.

Vi har alltid klienten i fokus

Med familjerätt närmast hjärtat tar Protect Juristbyrå sig an uppdragen med omsorg.

Protect Juristbyrå AB

Vi har vårt kontor i centrala Stockholm, en minut från St Eriksplan.